Python教程网
--左手Python,右手AI!

标签:经济独立

大学生如何实现经济独立?-Python教程网
日常闲谈

大学生如何实现经济独立?

小詹同学阅读(985)评论(2)赞(18)

今天来算一笔账 ,大学四年究竟要花费多少钱 ? 学费按 6000 每年计算 ,4 年 24000 RMB 。 生活费按照月度 1500 ,每年 10 个月计算 ,4 年 60000 RMB 。 交通费 、通讯费按照每月 300 ,外加每年回...